Startkontingent / priser

LANG LØYPE (Tur/trim) – Startkontingent:

Til påmeldingssiden

Påmelding senest 23. juli: kr 300,00 + lisens*
Påmelding 24. juni – 3. august kl 23.59: kr 400,00 + lisens*
Etteranmelding ved start: kr 500,00 + lisens*
Engangslisens turklasse med tidtaking*
Engangslisens trimklasse uten tidtaking*
kr 200,00
kr   50,00

*Deltakere som ikke har aktiv-lisens må løse engangslisens for å kunne stille til start i Kanonrittet.
Hva betyr dette?

KORT LØYPE – Startkontingent

Påmelding senest 3. august kl 23.59: kr 150,00 + lisens
 Etteranmelding ved start: kr 200,00 + lisens
Engangslisens* pr person kr 50,00

*personer som har aktivlisens, eller som i konkurranseåret fyller 70 år eller mer, løser ikke engangslisens.

Hva betyr lisens?