Parkering og trafikk

Alle syklister og publikum anmodes om å benytte rittparkering, som etableres på Prestmoen kulturpark. Parkering vil bli merket på rittdagen

Det er begrenset parkeringsmuligheter på Prestmovelodromen da området vil brukt som rittrase.

Anbefalt innkjøring til rittparkering er fra E14