Lisens

I Kanonrittet betaler du inn lisens samtidig med startkontingenten – se påmelding.

Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer ritt med tidtaking. Den inneholder blant annet en ulykkesforsikring. Det er utøvers (foresattes) eget ansvar å ha løst lisens. I ritt uten tidtaking (trimritt) tilbys det begrenset lisens, siden NCF også har en forsikringsordning for trimryttere.

Deltar du bare sporadisk i sykkelritt, kan du løse engangslisens. Dette gjør du vanligvis samtidig som du betaler startkontingenten på rittet/rittene du skal delta i.
Slik er det også i Kanonrittet.

Sykler du aktivt, eller deltar oftere i ritt, bør du løse aktiv-lisens, som gjelder for hele året.

Ta kontakt med Stjørdals-Blink sykkelgruppe for å løse aktiv-lisens (helårslisens)(du må være medlem i klubben for å kunne løse aktiv-lisens) 

Ikke medlem i Stjørdals-Blink sykkelgruppe?
Meld deg inn her

Mer informasjon om lisenser og regler for dette finner du her (NCF)