Praktisk informasjon

Følg linkene nedenfor for å finne mer informasjon om:

– starttider
– startkontingent og priser
hente startnummer
parkering
dusj og garderober
premiering
lisens
rittregler

Mer informasjon kommer…