Lang løype (tur og trim)

Samme løype for aktivklasse/turklasse med tidtaking, og trimklasse uten tidtaking, men OBS! Ikke samme start-tidspunkt. Se starttider her

Nedre aldersgrense 17 år for aktivklasse/turklasse, 13 år for trimklasse.

Det kjøres master-bil fra start og ca 2-300m etter passering av Mæhlen-bro.
Det merkes med piler i alle veikryss. Farlige punkter bemannes med flaggvakter. Følg vaktenes signal!

Mat- og drikkestasjon ved Flaksjøen og ved Dravenget.
Saft, vann, bananer. Muligheter for flaskefylling.

OBS! Store deler av løypa går langs trafikkert vei. Vanlige trafikkregler gjelder – vis aktsomhet!

Her kan du se film av løypa:

Del I: Fra start til Flaksjøvegen (Merk: ikke start på Stjørdal Torg nå)
Del II: Fra Flaksjøvegen til mål (Merk: ikke målgang ved Stjørdal Torg nå)

LØYPEBESKRIVELSE LANG LØYPE:

Løypa er ca 40 km. Start bak masterbil på Prestmovelodromen. Over Mæhlen bru. Etter Mæhlen bru til venstre inn på Sørsidevegen mot Hegra (masterbil slipper feltet etter 2-300m). Under Hegra bru, fortsett rett frem inn på grusveg mot Sona ca 4 km. Ved Ingstad, ta av til høyre inn på Flaksjøvegen. Bratt stigning ca  500 m langs Flaksjøvegen, deretter forlater du vegen og tar av til høyre inn i første terrengparti. Sti/myr/bekker/dårlig traktorveg ca 1 km (noe er gangpartier). Ta til venstre inn på grussti opp til Hegra Festning. Fortsett nedover festningsvegen ca 1000 m, ta så til venstre inn på grusveg «Ingeniørvegen» og følg denne fram igjen til Flaksjøvegen og første matstasjon. Ta til høyre inn på Flaksjøvegen, fin grusveg ca  2 km fram til avkjøring til terrengparti nr. to. Her følger du dårlig traktorveg med myrpartier ca 2 km fram til grusveg ned mot Sigertmoen (noe er gangpartier). Følg merkede grusveier forbi skytefeltet og mot Sætnan boligfelt. Etter boligfeltet ta til høyre inn på Selbuvegen (HOLD HØYRE VEGKANT!) og følg denne ca 2,5 km ned til Dravengsaga. Ta av inn på grusveg ved Dravengsaga opp bakken mot Dravenget og andre matstasjon. Følg grusvegen videre gjennom Dyvass-skogen, Dyvassgrenda og ned bakken til avkjøring mot Stuberg. Ta av til høyre mot Stuberg. Følg grusveien til Sorte. Ta av til venstre ned mot Sørside-vegen. Skarp sving – vær oppmerksom til høyre inn på Sørsidevegen, følg denne tilbake til Mæhlen Bru. Over Mæhlen Bru, tilbake til Prestmovegen og til mål.

LØYPEKART

Løypekart kommer…

LØYPEPROFIL

Løypeprofil kommer…